Služby

Smluvní pojišťovny
Smluvní pojišťovny

Smlouvy

Pomůžeme Vám s uzavřením smluv s pojišťovnami a jejich pravidelné aktualizace. Kontrola aktuálních možných bonifikací u některých pojišťoven.

Vykazování

Můžeme poskytnout aktuální informace ke správnému vykazování výkonů. Kontrola dodržování aktuálních předpisů ohledně zápisů poskytované péče. Správnou kontrolou před vlastním podáním dávek je možné předejít případným opravným dávkám.

Fakturace

Optimalizace stávající formy fakturace pojišťovnám. Současný ordinační software umožňuje snadnou elektronickou fakturaci.

Opravné dávky

Nabízíme pravidelné zpracování zúčtovacích zpráv z pojišťoven. I zasílání opravných dávek lze dnes provádět snadno elektronicky.

Číst článek
Dokumentace provozu
Dokumentace provozu

Vedení povinné provozní dokumentace

Poskytneme ucelený přehled o všech provozních dokumentech, které by měla dle předpisů mít každá ordinace. Pomůžeme se její evidencí a pravidelnou aktualizací, pokud bude třeba.

Cenové kalkulace

  • Doporučíme externí firmy pro zpracování povinné minutové kalkulace.
  • Pomůžeme s přípravou účetních dokladu pro správné kalkulace.
  • Poskytujeme ekonomické poradenství ohledně minutové kalkulace a jejího správného nastavení.

Vnitřní předpisy

Nabízíme přehled vnitřních předpisů, které by měla mít zpracované každá ordinace. Nabízíme jejich zpracování a následnou pravidelnou aktualizaci.

Dokumentace a vnitřní směrnice dle předpisů

Nabízíme přehled všech vnitřních povinných a doporučených dokumentů a předpisů pro provoz zdravotnického zařízení. Nabízíme jejich případné doplnění a pravidelnou evidenci na míru Vaší ordinace. Pravidelně hlídáme změny v legislativě a informujeme Vás.

Pravidelné předepsané kontroly

Zkontrolujeme dostupnost všech pravidelných povinný kontrol přístrojů dle platné legislativy. Nabízíme evidenci všech potřebných dokumentů k přístrojům a jejich pravidelnou aktualizaci. Doporučíme ověřené firmy, které mohou poskytovat potřebné kontroly.

Výhodné ceny

Spoluprací s velkými depy jsme schopni nabídnout výhodné ceny nových i použitých přístrojů. Najdeme aktuální nejlepší cenu přístroje na trhu.

Servis

Doporučíme ověřené servisní firmy Vašich zařízení. Vyjednáme Vám nejlepší možné podmínky spolupráce s externí firmou.

Číst článek
IT řešení a bezpečnost
IT řešení a bezpečnost

Optimalizace stávajícího HW a SW řešení

Zhodnotíme stav Vámi používaného HW (PC, notebook, …). Zhodnotíme Vámi používaný SW (ordinační a ostatní programy).

Návrh nových řešení

Doporučíme upgrade stávajícího přístrojů nebo zcela nové. Nabídneme ověřené programy, které by Vám mohli urychlit a zjednodušit každodenní práci. Nabízíme vzdálenou podporu při jakémkoli problému. V případě potřeby vyšleme technika přímo k Vám do ordinace.

Zabezpečení

Zhodnotíme stávající zabezpečení Vašich systémů a hlavně citlivých dat. Doporučíme a případně pomůžeme se zavedením ochranných mechanismů podle aktuální legislativy a předpisům. Nabízíme pravidelné aktualizace zabezpečení.

Lokální i vzdálená podpora

V případě potřeby vyšleme technika přímo k Vám. Nabízíme vzdálenou technickou podporu v případě potřeby.

Automatické zálohování

Nejlepší ochrana před ztrátou dat je jejich automatická záloha. Nabídneme možná řešení automatické zálohy všech citlivých dat včetně jejich zabezpečení.

Online objednávání

Nabídneme naše zkušenosti s elektronickým objednáváním Vašich klientů.

Číst článek
Materiály a přístroje
Materiály a přístroje

Výhodné smluvní ceny

Spoluprací s velkým dentálním depem jsme schopni nabídnou výhodné ceny. Pravidelně hledáme nejlepší ceny jednotlivých materiálů na trhu.

Skladová evidence v ordinaci

Podělíme se s naší zkušeností skladové evidenci přímo v ordinaci. Nabízíme možnost nastavení správných skladových procesů.

Evidence a potřebná dokumentace

Nabízíme kontrolu a případně navrhneme přehlednou evidenci všech Vašich přístrojů. Zkontrolujeme všechny potřebné dokumenty dle platné legislativy. V případně potřeby chybějící dokumenty doplníme.

Pravidelné předepsané kontroly

Zkontrolujeme dostupnost všech pravidelných povinný kontrol přístrojů dle platné legislativy. Nabízíme evidenci všech potřebných dokumentů k přístrojům a jejich pravidelnou aktualizaci. Doporučíme ověřené firmy, které mohou poskytovat potřebné kontroly.

Výhodné ceny

Spoluprací s velkými depy jsme schopni nabídnout výhodné ceny nových i použitých přístrojů. Najdeme aktuální nejlepší cenu přístroje na trhu.

Servis

Doporučíme ověřené servisní firmy Vašich zařízení. Vyjednáme Vám nejlepší možné podmínky spolupráce s externí firmou.

Číst článek
Tvář firmy
Tvář firmy

Návrh vlastní značky a firemní identity

Umíme oživit stávající nebo navrhnout zcela novou tvář Vaší firmy. Máme v našem týmu grafičku, která má zkušenosti například s návrhem firemního loga a vizitek. Spolupracujeme s externí IT firmou, která má zkušenosti s výrobou webu na míru.

Podpora marketingu

V dnešní době existuje mnoho způsobů, jak zviditelnit svou firmu nebo služby, které poskytujete. Můžeme Vám doporučit metody placené i ty, které jsou zdarma. Podělíme se s Vámi o naše dosavadní zkušenosti a vybere tu nejhodnější metodu pro Vás.

Číst článek
Interní audit
Interní audit

Zjištění aktuálního stavu

Zkontrolujeme aktuální dokumentaci vaší praxe. Zjistíme aktuálnost všech Vašich dokumentů. Upozorníme na případné nedostatky v dokumentech nebo chybějící vnitřní předpisy.

Odstranění nedostatků

Nabízíme úpravu aktuálních dokumentů podle platných právních předpisů. Nabízíme doplnění chybějících dokumentů na míru Vaší praxi.

Číst článek
6 položek celkem