Smluvní pojišťovny

Smlouvy

Pomůžeme Vám s uzavřením smluv s pojišťovnami a jejich pravidelné aktualizace. Kontrola aktuálních možných bonifikací u některých pojišťoven.

Vykazování

Můžeme poskytnout aktuální informace ke správnému vykazování výkonů. Kontrola dodržování aktuálních předpisů ohledně zápisů poskytované péče. Správnou kontrolou před vlastním podáním dávek je možné předejít případným opravným dávkám.

Fakturace

Optimalizace stávající formy fakturace pojišťovnám. Současný ordinační software umožňuje snadnou elektronickou fakturaci.

Opravné dávky

Nabízíme pravidelné zpracování zúčtovacích zpráv z pojišťoven. I zasílání opravných dávek lze dnes provádět snadno elektronicky.