Interní audit

Zjištění aktuálního stavu

Zkontrolujeme aktuální dokumentaci vaší praxe. Zjistíme aktuálnost všech Vašich dokumentů. Upozorníme na případné nedostatky v dokumentech nebo chybějící vnitřní předpisy.

Odstranění nedostatků

Nabízíme úpravu aktuálních dokumentů podle platných právních předpisů. Nabízíme doplnění chybějících dokumentů na míru Vaší praxi.